Logo OPZ barevné (2)       logo_MPSV            

 

DIECÉZNÍ CHARITA PLZEŃ

Oblastní charita Rokycany

Sídlo organizace:nám. Josefa Urbana 52, Rokycany 337 01               

 kontaktní adresa: Kozlerova 791, Rokycany 337 01

 tel.371 726 129, 734 435 091

 č.ú. 842500319/0800

 ochrokycany@seznam.cz

 IČO 483 80 199

 www.charitarokycany.cz.beta.charita.cz

 

 


 Poslání krizového zařízení pro ženy

 

Poskytnout ženám, které se nacházejí v krizové situaci ubytování na přechodnou dobu (maximálně

 1 rok) a pomáhat jim vést samostatnější život.

 

Cíl krizového zařízení pro ženy

 

Aby se ženy naučily žít samostatně ve svém přirozeném prostředí (naučily se postarat nejen o sebe, ale i o své děti, uměly vést domácnost, naučily se hospodařit s penězi…)

 

Okruh osob, kterým poskytujeme služby krizového zařízení pro ženy

 

Ženy, které se nachází v krizové situaci (oběti domácího násilí, těhotné ženy, matky samoživitelky) a jsou aktuálně bez zázemí. Dáváme přednost ženám z Rokycan a okolí.

 

Zásady poskytování služby krizového zařízení pro ženy

 

  • Zajímáme se o potřeby uživatelek a společně tvoříme individuální plány.

  • Pomáháme uživatelkám v jejich samostatnosti.

  • Pomáháme uživatelkám s vyřizováním si jejich úředních záležitostí, podporujeme je při dosahování jejich práv.

  • Respektujeme soukromí uživatelek.

 

Požadavky pro přijetí

 

  1. Zájemkyně o službu musí mít podanou žádost o byt.

  2. Nesmí být závislá na alkoholu a jiných návykových látkách.

  3. Musí souhlasit s dodržováním vnitřního řádu.

  4. Musí podepsat smlouvu o poskytování sociální služby.

 

Kapacita

 

3 ženy, 6 dětí

Další informace

 

 

 

Adoptivní rodiče se opět setkali

Adoptivní rodiče se opět setkali

U příležitosti svátku sv. Martina de Porres se v dominikánském klášteře v Plzni na Jiráskově náměstí konalo tradiční setkání podporovatelů projektu Adopce na dálku.

Den otevřených dveří 2014

Oblastní charita Rokycany pořádá 30. 9. 2014 od 9 do 15 hodin den otevřených dveří. Akce probíhá jak v Kozlerově ulici 791/II, tak v ulici Dělostřelců 1251 v Rokycanech.

Pokud se chcete dozvědět více, prohlédněte si náš leták.

slavnostní předávání sociálního vozu

 slavnostní předávání sociálního vozu

Dne 13.10. 2011 proběhlo v Sociálně terapeutických dílnách slavnostní předávání sociálního vozu, který bude sloužit klientům tohoto zařízení

"Týden sociálních služeb v ČR"

"Týden sociálních služeb v ČR"

"Týden sociálních služeb v ČR"

 Oblastní charita Rokycany se připojuje k akci, která probíhá po celé republice pod názvem "Týden sociálních služeb v ČR". Rokycansky charita otevírá svá zařízení pro návštěvníky z řad veřejnosti ve čtvrtek dne 13.10.2011 od 9-16 hodin. Zájemci o prohlídku zařízení, o seznámení s projekty mohou navštívit Krizové zařízení pro ženy, Domov pro seniory sv. Pavla, Noclehárnu a projekt Osobní asistence - to vše v Kozlerově ulici, č.p. 791, další projekty - Sociálně terapeutické dílny a stacionář Pohodička očekávají zájemce v Dělostřelecké ulici. Zde se můžete zároveň zúčastnit slavnostního předávání svozového automobilu, na který přispěli sponzoři. Patří jim poděkování