DIECÉZNÍ CHARITA PLZEŃ

Oblastní charita Rokycany

Sídlo organizace:nám. Josefa Urbana 52, Rokycany 337 01

 kontaktní adresa:Kozlerova 791, Rokycany 337 01 tel.371 726 129, 734 435 091

 č.ú. 842500319/0800

 ochrokycany@seznam.cz

 IČO 483 80 199

 www.charitarokycany.cz.

 POSLÁNÍ PROJEKTU Byt sv. Lukáše - noclehárna

Posláním projektu je poskytovat služby osobám bez přístřeší nebo v krizi přespání a materiální zázemí spojené se sociální, psychickou a duchovní podporou.


CÍL PROJEKTU

Cílem je zamezit újmě, která by hrozila při přespání na ulici. A vytvoření prostoru pro znovuzískání základních hygienických a společenských návyků.


OKRUH OSOB, KTERÝM POSKYTUJEME TUTO SLUŽBU

OCH Rokycany poskytuje tuto službu mužům bez přístřeší,starším 18-ti let, bez ohledu na náboženské vyznání a rasu


KAPACITA – 6 osob

PROVOZ - od 17- do 8 hod


SLUŽBA ZAHRNUJE TYTO ČINNOSTI

a) poskytnutí přenocování

b) poskytnutí podmínek pro samostatnou přípravu jídla

c) poskytnutí podmínek výkon celkové hygieny

d) poskytnutí ložního prádla, umožnění jeho výměny za čisté

e) základní sociální poradenství

PRACOVNÍCI DODRŽUJÍ TYTO ZÁSADY:

 1. základním postojem pracovníků při jednání s klienty -uživateli služby je partnerský respekt a úcta služby

 2. péče o klienty vychází ze základních přání a aktuálních potřeb klienta

 3. pracovníci uplatňují individuální přístup ke klientům

 4. pracovníci tvoří s klienty individuální plány

 5. pracovníci uplatňují rozvoj samostatnosti klientů

 6. pracovníci jednají s klienty s úctou, respektují jejich názor a soukromí


POPIS REALIZACE:

 • občan ČR nebo EU

 • osoba starší 18-ti let

 • osoba zcela mobilní plně schopná sebeobsluhy, jejíž zdravotní stav si nevyžaduje hospitalizaci

 • osoba nepřenášející infekční choroby nebo parazity

 • osoba, která není pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek

 • platné doklady totožnosti

 • ochota sdělit osobní údaje o své osoběInformace

Zájezd seniorů díky Karlovarskému kraji

Dne 22. září 2018 se konal zájezd pro Klub seniorů na Domažlicko, který byl  financován z dotace Karlovarského kraje ve výši 10 000 Kč.

Senioři navštívili hrad a zámek v Horšovském Týně, dále muzeum v Klenčí pod Čerchovem a kostel v Trhanově. Zájezdu se zúčastnilo celkem 41 seniorů, z toho 1 s průkazem ZTPP/P + doprovod.

Dotace tak pomohla aktivizaci Klubu seniorů při FCH Mariánské Lázně, kteří  pomáhají v dobročinných aktivitách a tento zájezd byl i poděkováním Karlovarskému kraji za jejich službu.

Moc děkujeme Karlovarskému kraji za tuto finanční pomoc.

logo KK

Vyhlášení soutěže Hrdinové sociálních služeb

Soutěž Hrdinové sociálních služebU příležitosti Mezinárodního dne sociální práce 17. března 2015 vyhlašuje Charita ČR soutěž Hrdinové sociálních služeb. Zároveň tímto děkujeme všem pracovníkům, kteří se denně podílí na zachovávání důstojnosti lidí v tíživých životních situacích.

Poděkování

Oblastní charita Rokycany děkuje všem lidem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na průběhu tříkrálové sbírky. Děkuje za finanční příspěvky, za úsměv a milé slovo koledníkům. Králům a královnám děkuje za jejich dobrosrdečnost.

Zároveň se možní zájemci - koledníci - mohou hlásit na tel. číslo 776 760 331.

Charita otevírá dveře již popáté

Celý druhý říjnový týden jednotliví poskytovatelé sociálních služeb po celé republice otevírají svá zařízení pro veřejnost. Již pátý ročník Týdne poskytovatelů sociálních služeb se promítne i v rokycanském okrese. Oblastní charita zve všechny, kteří se chtějí podívat do jednotlivých projektů, v Kozlerově i Dělostřelecké ulici. Zváni jsou nejen potenciální zájemci o služby, ale i školy, školní družiny...Je možné podívat se přímo do zařízení, projít si jednotlivé projekty,  načerpat informace o poskytovaných sociálních službách – domov pro seniory, osobní asistence, krizové zařízení pro ženy, noclehárna pro muže, denní stacionář a sociálně terapeutické dílny.

Dveře, i pro vás otevřené, budou 8. a 9. října od 9 do 16 hodin.

Co čeká opatrovníky od 1.1.2014?

O tom, že budou změny v opatrovnickém zákoně se šušká už dlouho. Je jisté, že změny budou platit od 1.1. 2014. O co konkrétně půjde? Koho se změny dotknou  a jaké budou  – to nám přijdou vysvětlit zaměstnanci Okresního soudu v Rokycanech. Vysvětlí, jaké jsou způsoby a možnosti ochrany lidí s duševním či mentálním postižením, aby nebyli omezeni ve svých svobodách, jaké nové možnosti lze využít. Zaměstnanci soudu zároveň objasní, jak změny budou probíhat, co opatrovníky a jejich chráněnce čeká .

 

Beseda se koná 21. září od 16 hodin v Sociálně terapeutických dílnách a stacionáři Pohodička v Rokycanech, Dělostřelců 1251. Zveme nejen opatrovníky našich klientů , ale beseda je přístupná pro všechny.

Výstava k 20. výročí založení DCHP

V pondělí 16. září se uskuteční v mázhausu plzeňské radnice vernisáž výstavy k 20. výročí založení Diecézní charity Plzeň. Informační panely představují činnost DCHP, rozsah jejích služeb i dobrovolnou činnost místních charit v prostoru Plzeňské diecéze. Výstava trvá do 4. října.  Pozvánka zde:   

Pomoc při povodních

V Diecézní charitě Plzeň je v plné pohotovosti středisko Terénní krizové služby. Tým je ve spojení s povodňovým štábem plzeňského magistrátu i s krizovým štábem Plzeňského kraje. Kromě toho je v kontaktu se starosty obcí, kde hrozí povodňové nebezpečí. Prvoinstatnčně poskytne i psychosociální pomoc. DCHP je připravena poskytnout náhradní ubytování a v případě potřeby šatstvo z humanitárního skladu. Kontaktní telefon: 731 433 013.

Tříkrálová sbírka 2013

Oblastní charita Rokycany děkuje všem lidem dobré vůle, kteří přispěli na letošní tříkrálovou sbírku.

Celý dokument si můžete prohlédnout zde: Tříkrálová sbírka 2013

Vánoční besídka v Pohodičce

Den "D", na který jsme se dlouho připravovali, nám nastal 14. 12. 2012. Od rána jsme stacionář zdobili, včetně vánočního stromku, který svou velikostí předčil naše očekávání, proto, aby se nám do místnosti vůbec vešel, jsme mu museli dvě patra odříznout. Po obědě jsme si ještě naposledy prošli scénář naší besídky, a pak začali připravovat sváteční tabuli a žehlili kostými. Před 16h jsme zatopili v krbových kamnech a čekali na rodiče a přátele, kteří se sešli ve veliké hojnosti. Známky trémy se po první písni rozplynuly a my, jako ostřílení herci z divadla, sehráli krásný vánoční příběh protkaný koledami a lidovými písničkami. Potěšilo nás, že se hlasově přidávali i naši blízcí. Po chvilce volné zábavy a občerstvení jsme přešli k rozdávání dárků mezi klienty a asistentky. Rozcházeli jsme se k domovům až před 19h, neboť se nám všem daný podvečer setkání opravdu moc líbil.

Mikulášská zábava

6. prosince 2012 jsme se zúčastnili , každoročně konané, "Mikulášské zábavy" v Harmonii v Mirošově. Potkali jsme se tu už se známými tvářemi, tancovali jsme a spolu se zkrátka pěkně bavili. V jeden okamžik mezi nás zavítal i Mikuláš, čerti a anděl. Zástupci různých zařízení (stacionářů) po zazpívání písničky či recitaci básničky dostali pro sebe a své kamarády tašku dárečků. Po 15h jsme se museli vracet zpět do Rokycan, ale přesto jsme si tento den hezky užili.

Exkurze u Hasičů

8. listopadu 2012 jsme zavítali na exkurzi k významnému záchrannému sboru a tím byl Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje – územní odbor Rokycany. Průvodcem se nám stal velitel hasičů p. Zdeněk Vrbecký, který nám poutavě vyprávěl o technice, vybavení záchranných vozů, výcviku hasičů, aj. Nahlédnout jsme mohli téměř do všech prostorů, a tak byly dveře otevřeny dokonce i do šaten a prádelny. Nevím, zda nás zaměstnanci ten den natolik očekávali, ale poklona patří jim všem před pořádkem na každém místě. Disciplína zkrátka musí být! :-)

Beseda s Pavlem Moulisem

Začátek měsíce listopadu byl pro všechny klienty a asistentky stacionáře vyjímečným dnem, neboť do našeho zařízení zavítal náš kamarád a ochránce přírody a živočichů, pan Pavel Moulis. Jeho návštěva u nás nebyla první, proto jsme se na něj velmi těšili. Jeho příchodem zavítá pokoj, bezprostřednost a přeneseně i lesní moudrost. Beseda s P. Moulisem je vlastně otevřená mluva – výklad, hodně otázek ze strany klientů a pohotových odpovědí.Tentokrát jsme si povídali hlavně o ptactvu; doplňujícím artiklem byly ukázkové karty zvířat žijících v našich lesích, ptáci, kteří zimují v naší přírodě i ti, kteří odlétají do teplých krajin, obojživelníci, savci. Tento jedinečný soubor "Zvířátka kolem nás"jsme od pana Moulise dostali dárkem, stejně tak i několik pexes s tematikou sokolnictví. Krásné dopoledne jsme měli obohacené i ukázkou živých zvířat: ježkem obecným, netopýrem, který se na nás netvářil vůbec přátelsky :-) Největší úspěch však sklidila sova pálená. Její oči, potvrzující moudrost všech sov, se na nás dívaly vlídně, i tázavě, její hebké peří se vyrovnalo hebkosti a měkkosti sametu. Návštěva Pavla Moulise nás všechny v lecčem obohatila a zároveň příjemně vyplnila téměř dušičkové dopoledne.

Pivovar Pilsner Urquell

Ke zvláště velikým a zdařilým společným akcím se připsal v našich myslích výlet na konci října, 23. 10. 2012. Ranním vlakem jsme jeli do Plzně a z nádraží se přesunuli do pivovaru Pilsner Urquell. Po svačině se nás ujala velmi sympatická paní průvodkyně a věnovala se nám cca 2h. Prošli jsme unikátní expozicí surovin k vaření piva, navštívili panoramatické kino, síň slávy, srdce pivovaru – historickou a současnou varnu, moderní stáčírnu, seznámili se s historií a tajemstvím výroby vyjímečného ležáku Pilsner Urquell a prohlédli si autentická místa pivovaru, kde se pivo vaří již od roku 1842. Neodmyslitelným završením prohlídky byly historické pivovarské sklepy, kde jsme ochutnali nefiltrované a nepasterizované pivo čepované přímo z dubových ležáckých sudů. Na nádvoří si pak mnozí zakoupili v dárkové prodejně maličkosti na památku. Krásně strávený den v příjemném prostředí, s bezva kamarády, bychom zas rádi někdy zopakovali.

DUKLA Plzeň

Nabiti energií po prázdninovém odpočinku a zároveň plni soustředěné síly jsme vyjeli 12. září 2012 do Sportovně – střeleckého klubu DUKLA Plzeň v Lobzích, kde se konal II. ročník Handicap Shooting Cup 2012. Naši Pohodičku reprezentovalo 9 klientů se třemi asistentkami. Výsledky všech byly vynikající. Každý v sobě našel alespoň na chvíli Robina Hooda, Viléma Tella či účastníka LOH ve střelbě. Za všechny vybojoval krásné 2. místo Martin Schlossar s asistencí Ivči. Odměněni jsme byli všichni krásnou knížkou a chutným obědem.

Setkání v Harmonii

Setkání v Harmonii

Domov Harmonie v Mirošově nás pozval 7. září 2012 k "Přátelskému setkání". Od rána byl den nabitý pestrým programem: vystoupení středověké kapely Dou Elthin, ukázka historického šermu skupiny Bastien, malířská soutěž, projížďka v kočáru, výstava prací klientů Harmonie a obrazů regionálního malíře a řezbáře Alexe Meduly. Počásí všem přítomným přálo, a tak jsme volný čas naplnili i procházkou po okolí areálu či hrou minigolfu.

ZOO Praha

ZOO Praha6. srpna jsme podnikli celodenní výlet do Prahy. Konečně jsme si splnili svůj sen navštívit ZOO. Počasí bylo sice abnormálně teplé a my vyhledávali spíše stín, přesto jsme měli možnost vidět některé "obývající" této zahrady. Vzhledem k vedru byla i zvířata umořená a spíše polehala nečinně pod stromy a v jiných úkrytech, jako například hroši, lvi, ale na druhou stranu jsme si užili pohled na hravé tuleně, kteří maximálně užívali své možnosti dovádět ve vodě. Zvláště pozoruhodná byla podívaná do proskleného obřího akvária, kde jsme viděli plavat tuleně a tučňáky.

Všem přítomným, tedy i vozíčkářům, se poštěstila i jízda vláčkem, který nás provezl velikou částí ZOO, kam bychom se časově ani nestihli podívat. Během další prohlídky jsme zhlédli mnoho druhů ptactva, plazů a opic. Na závěr jsme se občerstvili v místní restauraci, každý dle své chuti a pomalu se ubírali na cestu k domovům.

Pobyt na hvězdárně

Druhou větší akcí se stal pobyt na hvězdárně v Rokycanech a jeho příprava samotná. Vyráběly se papírové růže do střelnice, vymýšlely kvízové otázky pro dobrodružnou "pivní" stezku, aj. Samotný pobyt proběhl ve dnech 26. - 27.7. Den předem Denča s kamarády v Pohodičce, pod vedením asistentky Marušky, upekli mramorový a ovocný koláč pro páteční snídani. Nutno říci, že všem velmi chutnal. I když si čtvrteční počasí v podvečer s námi hrálo, přesto jsme si stihli opéci buřtíky, projít stezku odvahy, a hrát pak pod přístřeškem společenské hry. V noci se nám všem dobře spalo a ráno se probudili do slunečného dne. Po snídani jsme se někteří oddali střelecké disciplíně pod vedením kamaráda Vlasty. V mnohých z nás se probudila tak silná střelecká vášeň, že jsme byli nesmlouvaví a s trpělivostí se snažili vystřelit kýženou odměnu ve střelnici. Během takto tráveného dopoledne se jiní již pustili do přípravy a vaření bramborového guláše k obědu. Odpoledne jsme si rozdělili ceny a upomínkové předměty a postupně se rozcházeli k domovům nebo zpět do stacionáře.

Vojenské muzeum v Rokycanech

Vojenské muzeum Rokycany4. července jsme podnikli dopolední výlet do nedalekého Vojenského muzea na demarkační linii. Svačinu jsme si vzali s sebou, a tak jsme si tu mohli v klidu prohlédnout celé muzeum. Ve venkovním areálu se nachází přes 170 kusů různé vojenské techniky, která je až na výjimky provozuschopná. Pod krytými přístřešky je kolová technika z období první republiky, druhé světové války, nákladní a terénní vozy. Měli jsme tak možnost si prohlédnout četnický autokar Walter, legendární Willys MB a Dodge. Pod širým nebem jsme pak procházeli mezi protiletadlovými děly, houfnicemi a tanky různých druhů. Velmi ochotný personál muzea nám poté pomohl dostat se s vozíky do budovy s vnitřní expozicí. Eliška, Martin, Vojtík a asistentky Ivča s Marcelou procházeli jednotlivými místnostmi, které představovaly výstroj i výzbroj prvorepublikové armády, fotodokumentaci z válečných období (včetně map pohraničních opevnění), aj. Doufáme, že návštěvu budeme moci zase někdy opakovat, neboť se nám zde velmi líbilo a dostupnost muzea je bezproblémová.

Harm Dobřív

Hamr DobřívDruhým větším a velmi vydařeným výletem byla cesta do Hamru v Dobřívě. 20. června jsme vlakem dojeli do Hrádku a odtud putovali po cyklostezce. Počasí nám přálo, klidné prostředí kolem nás, kamarádská parta – co více si přát... Před 10. hodinou jsme dorazili k hamru, kde nás srdečně přivítal průvodce. Nejdříve jsme se ještě posilnili svačinou, někteří z nás si zakoupili upomínkové předměty, a pak jsme se nechali unést o několik desítek let zpět. Očarovalo nás kouzlo kovářské práce, klapot vodního kola, které uvádělo v činnost těžká kladiva. Všem nám byl na památku ukován hřebík či skoba, přítomni jsme byli i výrobě srdce malého zvonu. Cestou zpět jsme se stavěli na občerstvení ve Staré hospodě a poté pokračovali zpět na zastávku v Hrádku.

Výlet do Prahy

Výlet do PrahyPrvní červnový den jsme společně oslavili výletem do Prahy. Z původně plánované návštěvy ZOO sice sešlo (né však naší vinou, ale náhlou změnou návštěvního programu v ZOO), my jsme si však zorganizovali náhradní náplň dne, která se líbila klientům i asistentkám. Prošli jsme si okolí Trojského zámku, zhlédli trénink chlapců v kajaku, prošli jsme si park ve Stromovce a závěr dne doplnili chutnými jídly v restauraci na Výstavišti (u hvězdárny). Ze dne jsme si odnesli plno hezkých zážitků i úsměvných historek z pražského metra.