DIECÉZNÍ CHARITA PLZEŃ

Oblastní charita Rokycany

Sídlo organizace:nám. Josefa Urbana 52, Rokycany 337 01

 kontaktní adresa:Kozlerova 791, Rokycany 337 01 tel.371 726 129, 734 435 091

 č.ú. 842500319/0800

 ochrokycany@seznam.cz

 IČO 483 80 199

 www.charitarokycany.cz.

 POSLÁNÍ PROJEKTU Byt sv. Lukáše - noclehárna

Posláním projektu je poskytovat služby osobám bez přístřeší nebo v krizi přespání a materiální zázemí spojené se sociální, psychickou a duchovní podporou.


CÍL PROJEKTU

Cílem je zamezit újmě, která by hrozila při přespání na ulici. A vytvoření prostoru pro znovuzískání základních hygienických a společenských návyků.


OKRUH OSOB, KTERÝM POSKYTUJEME TUTO SLUŽBU

OCH Rokycany poskytuje tuto službu mužům bez přístřeší,starším 18-ti let, bez ohledu na náboženské vyznání a rasu


KAPACITA – 6 osob

PROVOZ - od 17- do 8 hod


SLUŽBA ZAHRNUJE TYTO ČINNOSTI

a) poskytnutí přenocování

b) poskytnutí podmínek pro samostatnou přípravu jídla

c) poskytnutí podmínek výkon celkové hygieny

d) poskytnutí ložního prádla, umožnění jeho výměny za čisté

e) základní sociální poradenství

PRACOVNÍCI DODRŽUJÍ TYTO ZÁSADY:

 1. základním postojem pracovníků při jednání s klienty -uživateli služby je partnerský respekt a úcta služby

 2. péče o klienty vychází ze základních přání a aktuálních potřeb klienta

 3. pracovníci uplatňují individuální přístup ke klientům

 4. pracovníci tvoří s klienty individuální plány

 5. pracovníci uplatňují rozvoj samostatnosti klientů

 6. pracovníci jednají s klienty s úctou, respektují jejich názor a soukromí


POPIS REALIZACE:

 • občan ČR nebo EU

 • osoba starší 18-ti let

 • osoba zcela mobilní plně schopná sebeobsluhy, jejíž zdravotní stav si nevyžaduje hospitalizaci

 • osoba nepřenášející infekční choroby nebo parazity

 • osoba, která není pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek

 • platné doklady totožnosti

 • ochota sdělit osobní údaje o své osoběInformace

Týden sociálních služeb v ČR

"Týden sociálních služeb v ČR"

 Oblastní charita Rokycany se připojuje k akci, která probíhá po celé republice pod názvem "Týden sociálních služeb v ČR". Rokycansky charita otevírá svá zařízení pro návštěvníky z řad veřejnosti ve čtvrtek dne 13.10.2011 od 9-16 hodin. Zájemci o prohlídku zařízení, o seznámení s projekty mohou navštívit Krizové zařízení pro ženy, Domov pro seniory sv. Pavla, Noclehárnu a projekt Osobní asistence - to vše v Kozlerově ulici, č.p. 791, další projekty - Sociálně terapeutické dílny a stacionář Pohodička očekávají zájemce v Dělostřelecké ulici. Zde se můžete zároveň zúčastnit slavnostního předávání svozového automobilu, na který přispěli sponzoři. Patří jim poděkování.

Den otevřených dveří

Farní Charita Stříbro Vás srdečně zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v rámci Týdne sociálních služeb ČR dne 11.10.2011 od 9:00 do 15:00 v prostorách budovy Týdenního stacionáře pro seniory a ZP občany, ulice Gagarinova 1416, Stříbro.

Program:

 • prohlídka areálu stacionáře s komentářem
 • seznámení s poskytovanými službami a podmínkami služeb
 • ukázky výrobků uživatelů

 

TĚŠÍME SE NA VAŠÍ NÁVŠTĚVU

Nevládní organizace k problematice dluhů a jejich narůstání

Nevládní organizace navrhují postupy pro vymáhání pohledávek, které nebude dlužníky po mnoho let devastovat.

Společnou tiskovou zprávu nevládních organizací k této problematice si můžete stáhnout zde.

Adopce na dálku v Ekvádoru

Ekvádor se zařadil po bok Bolívie, Peru a Paraguaye, kde Diecézní charita Plzeň pomáhá v rámci svého projektu Adopce na dálku. Navštivte stránky Adopce na dálku v Ekvádoru.

Plzeň | Benefiční koncert Václava Hudečka pro Domov sv. Aloise

Městská charita Plzeň vás zve na benefiční koncert na podporu Domova sv. Aloise, který se koná pod záštitou biskupa Mons. Františka Radkovského v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni dne 20. června 2011 v 19 hodin. Účinkuje přední houslový virtuos Václav Hudeček a komorní soubor Barocco sempre giovane (Baroko stále mladé). Na programu jsou skvosty barokní hudby, mj. i Čtvero ročních období od A. Vivaldiho.

Ke stažení

 Pozvánka na koncert

Prezentace o Domově sv. Aloise

Benefiční koncert hudby a poezie | 4.5.2011 | katedrála sv. Bartoloměje

Dne 4. května 2011 od 18:00 se uskuteční v katedrále sv. Bartoloměje v  Plzni Benefiční koncert hudby a poezie na podporu Domova pokojného stáří sv. Alžběty, jehož zřizovatelem je Diecézní charita Plzeň.

V rámci koncertu vystoupí na sto učinkujících. Účast přislíbila vyhlášená hudební uskupení: ženský pěvecký sbor Carmina Přeštice, smíšené pěvecké sbory Nová Česká píseň a Canticorum. Tuto trojici „klasických“ sborů doplní neotřelá mladá vokální skupina KrisKrosKvintet a recitátor Jiří Langmajer sen. Celým programem bude provázet známý český herec Jiří Langmajer jun.

Vstupné je dobrovolné.