Poslání projektu osobní asistence 

Posláním osobní asistence je zajištění důstojného, kvalitního a plnohodnotného života zpravidla lidem s mentálním a kombinovaným postižením a okrajově seniorům při zachování běžných společenských aktivit a samostatnosti (pomoc při sebeobsluze, pomoc v domácnosti, doprovod k lékaři, procházky, ...)

Cíl projektu

Lidé s postižením a senioři mohou prožívat svůj život svým navyklým způsobem dle svých přání a potřeb s individuálními zvyklostmi při zachování lidských práv a svobod. 

Okruh osob, kterým poskytujeme službu osobní asistence 

OCH poskytuje službu zpravidla lidem s mentálním a kombinovaným postižením, poskytujeme ale asistenci i seniorům. Služba se poskytuje bez ohledu na náboženské vyznání.

Pracovníci OCH dodržují tyto zásady

  • základním postojem pracovníků OCH při jednání s uživateli služby je partnerský respekt a úcta
  • péče o klienty vychází ze základních přání a aktuálních potřeb klienta
  • pracovníci tvoří s klienty individuální plány zaměřené na doplnění deficitu potřeb
  • pracovníci uplatňují rozvoj samostatnosti klientů
  • pracovníci jednají s klienty s úctou, respektují jejich názor a soukromí 

Ceník služby pro rok 2013

  • 1 hodina osobní asistence ........ 90,- Kč
  • (ve vdálenosti větší než 25km od Rokycan ........ 110,- Kč

Kapacita

26 klientů