Den otevřených dveří 2014

Oblastní charita Rokycany pořádá 30. 9. 2014 od 9 do 15 hodin den otevřených dveří. Akce probíhá jak v Kozlerově ulici 791/II, tak v ulici Dělostřelců 1251 v Rokycanech.

Pokud se chcete dozvědět více, prohlédněte si náš leták.

Poděkování

Oblastní charita Rokycany děkuje všem lidem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na průběhu tříkrálové sbírky. Děkuje za finanční příspěvky, za úsměv a milé slovo koledníkům. Králům a královnám děkuje za jejich dobrosrdečnost.

Zároveň se možní zájemci - koledníci - mohou hlásit na tel. číslo 776 760 331.

Charita otevírá dveře již popáté

Celý druhý říjnový týden jednotliví poskytovatelé sociálních služeb po celé republice otevírají svá zařízení pro veřejnost. Již pátý ročník Týdne poskytovatelů sociálních služeb se promítne i v rokycanském okrese. Oblastní charita zve všechny, kteří se chtějí podívat do jednotlivých projektů, v Kozlerově i Dělostřelecké ulici. Zváni jsou nejen potenciální zájemci o služby, ale i školy, školní družiny...Je možné podívat se přímo do zařízení, projít si jednotlivé projekty,  načerpat informace o poskytovaných sociálních službách – domov pro seniory, osobní asistence, krizové zařízení pro ženy, noclehárna pro muže, denní stacionář a sociálně terapeutické dílny.

Dveře, i pro vás otevřené, budou 8. a 9. října od 9 do 16 hodin.

Co čeká opatrovníky od 1.1.2014?

O tom, že budou změny v opatrovnickém zákoně se šušká už dlouho. Je jisté, že změny budou platit od 1.1. 2014. O co konkrétně půjde? Koho se změny dotknou  a jaké budou  – to nám přijdou vysvětlit zaměstnanci Okresního soudu v Rokycanech. Vysvětlí, jaké jsou způsoby a možnosti ochrany lidí s duševním či mentálním postižením, aby nebyli omezeni ve svých svobodách, jaké nové možnosti lze využít. Zaměstnanci soudu zároveň objasní, jak změny budou probíhat, co opatrovníky a jejich chráněnce čeká .

 

Beseda se koná 21. září od 16 hodin v Sociálně terapeutických dílnách a stacionáři Pohodička v Rokycanech, Dělostřelců 1251. Zveme nejen opatrovníky našich klientů , ale beseda je přístupná pro všechny.

Výstava k 20. výročí založení DCHP

V pondělí 16. září se uskuteční v mázhausu plzeňské radnice vernisáž výstavy k 20. výročí založení Diecézní charity Plzeň. Informační panely představují činnost DCHP, rozsah jejích služeb i dobrovolnou činnost místních charit v prostoru Plzeňské diecéze. Výstava trvá do 4. října.  Pozvánka zde:   

Pomoc při povodních

V Diecézní charitě Plzeň je v plné pohotovosti středisko Terénní krizové služby. Tým je ve spojení s povodňovým štábem plzeňského magistrátu i s krizovým štábem Plzeňského kraje. Kromě toho je v kontaktu se starosty obcí, kde hrozí povodňové nebezpečí. Prvoinstatnčně poskytne i psychosociální pomoc. DCHP je připravena poskytnout náhradní ubytování a v případě potřeby šatstvo z humanitárního skladu. Kontaktní telefon: 731 433 013.

Tříkrálová sbírka 2013

Oblastní charita Rokycany děkuje všem lidem dobré vůle, kteří přispěli na letošní tříkrálovou sbírku.

Celý dokument si můžete prohlédnout zde: Tříkrálová sbírka 2013

Vánoční besídka v Pohodičce

Den "D", na který jsme se dlouho připravovali, nám nastal 14. 12. 2012. Od rána jsme stacionář zdobili, včetně vánočního stromku, který svou velikostí předčil naše očekávání, proto, aby se nám do místnosti vůbec vešel, jsme mu museli dvě patra odříznout. Po obědě jsme si ještě naposledy prošli scénář naší besídky, a pak začali připravovat sváteční tabuli a žehlili kostými. Před 16h jsme zatopili v krbových kamnech a čekali na rodiče a přátele, kteří se sešli ve veliké hojnosti. Známky trémy se po první písni rozplynuly a my, jako ostřílení herci z divadla, sehráli krásný vánoční příběh protkaný koledami a lidovými písničkami. Potěšilo nás, že se hlasově přidávali i naši blízcí. Po chvilce volné zábavy a občerstvení jsme přešli k rozdávání dárků mezi klienty a asistentky. Rozcházeli jsme se k domovům až před 19h, neboť se nám všem daný podvečer setkání opravdu moc líbil.

Mikulášská zábava

6. prosince 2012 jsme se zúčastnili , každoročně konané, "Mikulášské zábavy" v Harmonii v Mirošově. Potkali jsme se tu už se známými tvářemi, tancovali jsme a spolu se zkrátka pěkně bavili. V jeden okamžik mezi nás zavítal i Mikuláš, čerti a anděl. Zástupci různých zařízení (stacionářů) po zazpívání písničky či recitaci básničky dostali pro sebe a své kamarády tašku dárečků. Po 15h jsme se museli vracet zpět do Rokycan, ale přesto jsme si tento den hezky užili.

Exkurze u Hasičů

8. listopadu 2012 jsme zavítali na exkurzi k významnému záchrannému sboru a tím byl Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje – územní odbor Rokycany. Průvodcem se nám stal velitel hasičů p. Zdeněk Vrbecký, který nám poutavě vyprávěl o technice, vybavení záchranných vozů, výcviku hasičů, aj. Nahlédnout jsme mohli téměř do všech prostorů, a tak byly dveře otevřeny dokonce i do šaten a prádelny. Nevím, zda nás zaměstnanci ten den natolik očekávali, ale poklona patří jim všem před pořádkem na každém místě. Disciplína zkrátka musí být! :-)