Kontakty

Bauerová Lenka

Tel.: 731 433 083, 376 340 116
vedoucí domova pro seniory

Václavská 12, KLATOVY, 339 01

Seznam služeb

Domov pokojného stáří Naší Paní - vedoucí zařízení, vrchní sestra