Kontakty

Domov sv. Alžběty

Tel.: 379 209 311
Hlavanova 15, 17, Plzeň, 326 00
Vedoucí služby: Maja Chladová, DiS. - vedoucí
Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Eva Vyškovská, DiS. - pracovník sociálních služeb
Eliška Fundová - vrchní sestra