Kontakty

Komunitní centrum Horšovský Týn

Tel.: 731 433 145
Boženy Němcové 35, Horšovský Týn, 346 01
Vedoucí služby: Brigitta Tomanová, DiS. - komunitní pracovník
Cílové skupiny: senioři, rodiny s dítětem / dětmi, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, rodiče na rodičovské dovolené, děti a mládež od 11 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Brigitta Tomanová, DiS. - komunitní pracovník