logo_MPSV               

 

Sociálně terapeutické dílny

 

Název                                   Sociálně terapeutické dílny Pohodička

adresa                                  Dělostřelců 1251, 33701 Rokycany

zřizovatel                             Biskupství plzeňské

pravní forma                       Církevní organizace

statutární zástupce           Ing.  Alena Drlíková

vedoucí projektu                Ing.  Marie Dušková

IČO                                         483 80 199

druh služby                          Sociálně terapeutické dílny

cílová skupina                     Osoby s mentálním a kombinovaným postižením starší 16 let

okamžitá kapacita             6 míst

                                              

Provozní doba                      8 - 16 hod

Historie                                  Zařízení v provozu od 1. 5. 2009

                                                 Budova zapůjčena od města Rokycany.