Azylové bydlení Cusanus

Průmyslová 1299, Uherské Hradiště, 686 01 Vedoucí zařízení: Vávra Zdeňek, Mgr. - vedoucí zařízen
  • Tel.: 572 501 563, 734 510 396, 724 330 909
 
Charita Uherské Hradiště

Seznam lidí:

Vávra Zdeňek, Mgr. - vedoucí zařízen Omelková Marie - pracovnice v sociálních službách Šuránková Eva - pracovnice v sociálních službách Dočekalová Jana, Mgr. - sociální pracovník Veselý Dušan - pracovník v sociálních službách

Seznam služeb: