Byt sv. Lukáše - noclehárna


  • Tel.: 371 726 129, 734 435 091
  • ochrokycany376/376seznam.cz
 
Kozlerova 791, Rokycany, 337 01 Vedoucí služby: Mgr. Jana Kovářová, MBA - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři, osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí přenocování, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ošacení, psychosociální poradenství Fakultativní služby: NE

Noclehárna poskytuje základní sociální zázemí a nouzové přístřeší pro muže bez domova. nabízí i sociální pomoc v odůvodněných případech jednorázovou pomoc, v podobě umožnění vykoupání, oblečení, rady. kapacita zařízení činí 6 lůžek. Popis služby je vést klienty k samostatnosti, né závislossti, individuální přístup ...


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Ing. Alena Drlíková - ředitel Mgr. Jana Kovářová, MBA - vedoucí zařízení