Denní stacionář Pohodička


  • Tel.: 371 594 970
 
Dělostřelců 1251, Rokycany, 337 01 Vedoucí služby: Ing. Marie Dušková - vedoucí zařízení, sociální pracovník

Způsob poskytování: Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, rehabilitace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti, zajištění kulturního programu Fakultativní služby:

Svoz klientů

Denní stacionář Pohodička

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Ing. Alena Drlíková - ředitelka organizace, sociální pracovník Ing. Marie Dušková - vedoucí zařízení, sociální pracovník Miroslava Prokopová - vedoucí asistentka Helena Jirásková - pracovník sociálních služeb Ivana Hanzlíková - pracovník sociálních služeb Marie Mikešová - pracovník sociálních služeb Marie Svejkovská - pracovník sociálních služeb Naděžda Kohoutková - pracovník sociálních služeb Martina Hronová - pracovník sociálních služeb