Osobní asistence


  • Tel.: 371 726 129, 734 435 091
 
Kozlerova 791/II, Rokycany, 337 01 Vedoucí služby: Mgr. Jana Kovářová, MBA - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

Cílem projektu Osobní asistence je prohlubování integrace a nezávislého života zdravotně postižených a jiných handicapovaných osob v okrese Rokycany a částečně i Plzeň - sever a Beroun. Klienti ve věku od 7-99 let naší služby na základě individuálního asistenčního plánu, který vychází z jejich potřeb a z potřeb rodiny. Osobní asistenti pomáhají nejčastěji při zvládání běžných úkonů spojených s péčí o vlastní osobu, asistují při osobní hygieně, přípravě jídla a udržování domácnosti. Služby se zaměřují i na naplňování společenských potřeb ( návštěvy kulturních akcí, vzdělávání...) na pomoc při jdednání s úřady, pomoc s využíváním dostupných služeb atd. Dále poskytujeme sociální rehabilitaci, ergoterapii, arteterapii apod. Děti a dorost využívají služeb osobních asistentů ve škole a při volnočasových aktivitách.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Ing. Alena Drlíková - ředitel Mgr. Jana Kovářová, MBA - vedoucí zařízení