Sociálně terapeutické dílny Pohodička


  • Tel.: 371 594 970
 
Dělostřelců 1251, Rokycany, 337 01 Vedoucí služby: Ing. Marie Dušková - vedoucí zařízení, sociální pracovník

Způsob poskytování: Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, rehabilitace, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc s naplňováním kulturních potřeb, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Fakultativní služby:

Svoz klientů

Sociálně terapeutické dílny Pohodička

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Ing. Alena Drlíková - ředitelka organizace, sociální pracovník Ing. Marie Dušková - vedoucí zařízení, sociální pracovník Miroslava Prokopová - vedoucí asistentka Helena Jirásková - pracovník sociálních služeb Marie Mikešová - pracovník sociálních služeb Ivana Hanzlíková - pracovník sociálních služeb Marie Svejkovská - pracovník sociálních služeb Naděžda Kohoutková - pracovník sociálních služeb Martina Hronová - pracovník sociálních služeb