Osobní asistence


Cílem projektu Osobní asistence je prohlubování integrace a nezávislého života zdravotně postižených a jinak handicapovaných osob v okrese Rokycany a částečně i Plzeň – sever a Beroun. Klienti ve věku od 7 do XY let využívají naší služby služby na základě individuálního asistenčního plánu, který vychází z jejích potřeb a z potřeb rodiny. Osobní asistenti pomáhají nejčastěji při zvládání běžných úkonů spojených s péčí o vlastní osobu asistují při osobní hygieně, podávání léků, přípravě jídla, nákupy a udržování domácnosti. Služby se zaměřují i na naplňování společenských potřeb (návštěvy sportov. a kulturních akcí, vzdělání), na pomoc při jednání s úřady, pomoc s využíváním dostupných služeb a při návštěvách lékaře atd.

Děti a dorost využívají služeb osobních asistentů ve škole a při volnočasových aktivitách. V rámci služeb osobní asistence se mohou zdravotně postižení klienti realizovat ve stacionáři – Pohodička,, denní terapeutické dílny.


V roce 2010 pomáhala osobní asistence ulehčit těžkosti denního života spojené s nemocí či zdravotním postižením. Pět osobních asistentek pomáhalo během roku 28 klientům. Z toho se čtyřmi klienty jsme se museli rozloučit, odešly do sociálních zařízení, domovů pro seniory z důvodu zhoršení zdravotního stavu. A čtyři senioři během roku zemřeli.

Nejvíce klientů je samozřejmě z Rokycan, ale jezdili asistentky i za klienty do Zbiroha, Mýta, Holoubkova, Ejpovic, Cheznovic, Klabavy, Litohlav a Hrádku u Rokycan.
Byt sv. Lukáše


Byt sv. Lukáše - noclehárna poskytuje základní sociální zázemí a nouzové přístřeší pro muže bez domova. Nabízíme i sociální poradenství a v odůvodněných případech jednorázovou pomoc v podobě oblečení, vykoupání, doprovod na sociální odbor a doprovod na vlakový spoj, do místa kam klient místně patří. Kapacita zařízení činí 6 lůžek, malá kuchyňka a sociální zařízení. Klienti se mohou vykoupat, vyprat prádlo za určitý poplatek, věčer mohou sledovat televizi a připravit si v kuchyňce jídlo. Musí dodržovat ubytovací řád. Pokud je klient pod vlivem alkoholu, či jiné návykové látky není vpuštěn do zařízení, až po vystřízlivění. Také pokud klient nespolupracuje nezbývá, než se s ním rozloučit a ukončit s ním ubytovací smlouvu. Když je zařízení naplněno klienty, je zde i možnost v zimním čase přečkat noc v předmístnosti, která je vytápěná – nazýváme tuto službu, jako formu teplá židle.

Snažíme se klientům pomoci v jejich situaci azylem, vést je k samostatnosti, né závislosti. Ke každému vedeme individuální přístup.


V roce 2010 u nás našlo azyl nebo jednorázovou pomoc v nouzi 19 mužů bez domova. Mimo jiné šlo i o dva muže slovenské, tři muže rumuské národnosti. Někteří muži se k nám opakovaně vrací, už si jiný život nedokáží představit. Naopak pár mužů v azylovém bytě nabere sílu a dokáže se postavit na vlastní nohy, najít si práci a začlenit do společnosti. Někteří klienti u nás přečkají noc a potom je směrujeme do míst jejich trvalého bydliště, kde jim jejich sociální odbor může pomoci.


Krizové zařízení pro ženy a matky s dětmi v tísni


Posláním a cílem krizového zařízení pro ženy a matky s dětmi v tísni je pomoc matkám s dětmi v sociální nouzi, dívkám, které si musejí poradit s nechtěným těhotenstvím, obětem domácího násilí. Zařízení nabízí dočasně přístřeší s kapacitou 9 lůžek o třech pokojích, kuchyňka s obývákem je pro všechny obyvatelky s dětmi společná, tak jako sociální zařízení. Ženy se snaží své děti vychovávat tak jako ve vlastní domácnosti, mají zde zařízenou kuchyň, kde vaří pro sebe a své děti, mají možnost si vyprat za poplatek Ke každé klientce se vede individuální resocializační program. Snažíme se je vést k samostatnosti, aby si po opuštění našeho zařízení dokázali pomoci samy.


V roce 2010 u nás našlo ůtočiště celkem 15 žen a 14 dětí. V tomto zařízení se poskytuje smlouva na jeden rok, s vyjímkou maximálně na rok a půl. Kdy by se ženy za tuto dobu měly postupně zpět začleňovat do společnosti, najít si zaměstnání, pokud žádné nemají, a své vlastní bydlení. Občasná konzultace či rada není odmítnuta i v době kdy už ženy s dětmi nejsou našimi klientkami.

Nebyly nalezeny žádné dokumenty.