opz_barevne1logo_MPSVlogo2

Oblastní charita Rokycany           Azylové domy                    Krizové zařízení pro ženy

Sídlo organizace:                             Kozlerova 791/II                  web: www.charitarokycany.cz                         Nám. Josefa Urbana 52                  33701 Rokycany                  č.ú.: 842500319/0800                                    33701 Rokycany                              tel.: 731 646 981                 IČO: 483 80 199                                                Tel.: 776 760 331                             e-mail:                                 jana.kovarova@rokycany.charita.cz

 

 

 

Vážená uživatelko, vážený uživateli,

 

služba Azylové domy – ID 5576205 – Krizové zařízení, která je Vám poskytována, je spolufinancována z rozpočtu Evropské unie – Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost:

"Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019“

 

 

V Rokycanech dne …………………………………………………

                                                                                                                     

Podpis uživatele ……………………………………………………..

                                              

 

Nebyly nalezeny žádné dokumenty.