Kontakty

Azylový dům Domažlice

Tel.: 731 433 055, 731 433 050
Kozinova 177, Domažlice, 344 01
Vedoucí služby: Ing. Jiří Svoboda - vedoucí služby
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, etnické menšiny, imigranti a azylanti, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané
Způsob poskytování: pobytové
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Ing. Jiří Svoboda - vedoucí služby
Ing. Ivana Knetlová - zástupce vedoucího
Mgr. Zlatica Houšková - sociální pracovnice