Jak pomáháme

Pomáháme potřebným lidem prostřednictvím našich sociálních služeb. Poskytujeme péči všem bez rozdílu věku, pohlaví, rasy a vyznání. 

Kdo vyhledává naši pomoc?

  • Senioři,
  • ženy a matky s dětmi,
  • muži bez přístřeší,
  • osoby s mentálním a kombinovaným postižením,
  • a další osoby, kteří nejsou schopni zajistit si osobní potřeby.

Jaké služby poskytujeme?