Osobní asistence

Osobní asistence je terénní sociální služba, která je poskytována osobám se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje  pomoc jiné fyzické osoby. Tato pomoc probíhá v přirozeném sociálním prostředí a při činnostech, které osoba potřebuje.

Osobní asistence pomáhá k zajištění psychické a fyzické soběstačnosti osob, s cílem umožnit v nejvyšší možné míře jejich zapojení do běžného života společnosti. Napomáhá k zajištění důstojného prostředí a zacházení, podpoře v překonávání problémů spojených se stářím, chronickou nemocí či postižením při péči o svoji osobu a domácnost tak, aby člověk zůstal co nejdéle soběstačný ve svém přirozeném prostředí.

Důležité informace o službě

  • Provozní doba: nepřetržitá

Úhrada za službu

  •  Výše úhrady za poskytování osobní asistence činí 135,-  Kč za hodinu u osobní asistence, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně.

    Výše úhrady za poskytování osobní asistence činí 155,-  Kč za hodinu u osobní asistence, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu menším než 80 hodin měsíčně.

Služba je poskytována a registrována dle zákona č. 108/2006 Sb.