Dotace z evropských fondů

Oblastní charita Rokycany získala dotaci ve výši 689.890,- Kč z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Vozidlo pro sociálně terapeutické dílny“ pod registračním číslem CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0014958 na nákup vozidla pro Sociálně terapeutické dílny Pohodička.

IROP

IMG_20211020_075745[1]IMG_20211020_075728[1]IMG_20211020_075736[1]IMG_20211020_075756[1]