Denní stacionář Pohodička

Posláním stacionáře je pomoc uživatelům s mentálním a kombinovaným postižením z rokycanského regionu, ve všech stupních závislosti na péči, ve věkovém rozmezí 16 - 64 let. Naší snahou je, aby handicapovaní mohli žít co možná nejpodobněji jako jejich vrstevníci, a aby byli s naší podporou co nejvíce soběstační. Služba nabízí stravování a svoz do zařízení. Celodenní program je přizpůsoben schopnostem každého klienta.

Důležité informace o službě

  • Provozní doba: pracovní dny od 8.00 do 16.00 hod
  • Okamžitá kapacita zařízení: 6 klientů / 3 asistentky

Úhrada za péči o klienty

  • Dle stupně příspěvku na péči:
    • bez PnP, I. a II. stupeň: 35 Kč / hod
    • III. stupeň: 45 Kč / hod
    • IV. stupeň: 55 Kč / hod

Dokumenty ke stažení

Služba je poskytována a registrována dle zákona č. 108/2006 Sb.