Denní stacionář Pohodička

Posláním stacionáře je pomoc uživatelům s mentálním a kombinovaným postižením z rokycanského regionu, ve všech stupních závislosti na péči, ve věkovém rozmezí 16 - 64 let. Naší snahou je, aby handicapovaní mohli žít co možná nejpodobněji jako jejich vrstevníci, a aby byli s naší podporou co nejvíce soběstační. Služba nabízí stravování a svoz do zařízení. Celodenní program je přizpůsoben schopnostem každého klienta.

Důležité informace o službě

 • Provozní doba: pracovní dny od 8.00 do 16.00 hod
 • Okamžitá kapacita zařízení: 6 klientů / 3 asistentky

Úhrada za péči o klienty

 • Dle stupně příspěvku na péči:
  •  I. stupeň  60,- Kč
  • II. stupeň: 80 Kč / hod
  • III. stupeň: 100 Kč / hod
  • IV. stupeň: 130 Kč / hod

Dokumenty ke stažení

Služba je poskytována a registrována dle zákona č. 108/2006 Sb.