Sociálně terapeutické dílny Pohodička

plakát A3 (OPZ_plus) (1)

Pomáháme klientům s mentálním a kombinovaným postižením v celém rokycanském regionu, a to převážně s nižším stupněm závislosti příspěvku na péči. Naší snahou je, aby handicapovaní mohli žít co možná nejpodobněji jako jejich vrstevníci, a aby byli s naší podporou co nejvíce soběstační, cílenou činností rozvíjíme jejich zručnost a pracovní návyky.

Handicap pro nás není překážka důležité je být v pohodičce.Jednu takovou Pohodičku najdete ve žlutém dlouhém domečku s modrým motýlem. Můžete přijít vy všichni, kterým už bylo šestnáct let a neradi sedíte sami doma. V Pohodičce čekají kamarádští, školení a usměvaví osobní asistenti, kteří se snaží v rámci možností realizovat vaše přání a koníčky.

Důležité informace o službě

  • Provozní doba: pracovní dny od 8.00 do 16.00 hod
  • Okamžitá kapacita zařízení: 6 osob

Úhrada za služby

Služba je poskytována a registrována dle zákona č. 108/2006 Sb.