Individuální požehnání  K+M+B 2021
8. ledna 2021 Aktuálně

Individuální požehnání K+M+B 2021

Christus mansionem benedicat

Máte zájem o individuální požehnání a chcete přispět na projekty Oblastní charity Rokycany v rámci Tříkrálové sbírky? Stačí zavolat  na telefonní číslo  776 760 331 nebo napsat na e-mail: Alena.drlikova@charita.rokycany.cz a ředitelka Oblastní charity za Vámi individuálně přijede v rámci rokycanského okresu. 

Požehnej tě Hospodin Bůh, abys viděl pokoj po všechny dny svého života. (Srv. Žl 128)

Mgr. Jana Kovářová MBA

vedoucí zařízení - Krizové zařízení pro ženy, Domov pro seniory, Noclehárna, Osobní asistence
Tel.: 731 646 981 E-mail: 58AkO9enWkBFRYUS~hxITZdqT-uk87j7T-M