Návštěva emeritního biskupa Františka Radkovského
6. srpna 2020 Aktuálně

Návštěva emeritního biskupa Františka Radkovského

4.8.2020 navštíví oblastní charitu Rokycany emeritní biskup pan František Radkovský

Dnes, v úterý 4.8.2020, nás navštívil plzeňský emeritní biskup František Radkovský.  Nejdříve Navštívil Domov pro seniory, kde zahrál a zazpíval společně s klienty několik písní, povídal  o  blízkých setkání s lidmi, se kterými se nyní potkává. Závěrem požehnal všem klientům i zaměstnancům, kteří v zařízení pracují. Poté navštívil terapeutické dílny a stacionář Pohodičku, kde se z jeho přítomnosti těšili klienti, kteří pana emeritního  biskupa již očekávali. Pan Radkovský vyprávěl o době svého mládí, kdy se rozhodl po střední škole v Telči vystudovat  MFF UK v Praze a o následné vojenské službě na Slovensku. Klienty zajímalo, jak bylo těžké se v minulé době dostat ke studiu  na Cyrilometodějskou  bohosloveckou  fakultu, kterou studoval v Litoměřicích a jak se stal v roce 1970 knězem.  On sám se zajímal o naše klienty, naše služby a možnostech pomoci.
Setkání s emeritním biskupem Františkem Radkovským bylo velmi laskavé,  neboť jde o člověka s velkým srdcem  a schopností naslouchat  problémům  a radostem  nejen zaměstnanců Oblastní charity Rokycany, ale i jejich klientům.
 

Mgr. Jana Kovářová MBA

vedoucí zařízení - Krizové zařízení pro ženy, Domov pro seniory, Noclehárna, Osobní asistence
Tel.: 731 646 981 E-mail: 58AkO9enWkBFRYUS~hxITZdqT-uk87j7T-M