31. srpna 2020 Aktuálně

Návštěvní řád Domova pro seniory sv. Pavla

S účinností ode dne 1.9. 2020 od 00:00 hod. do odvolání platí mimořádné opatření týkající se návštěv Ve stejném čase je možná přítomnost nejvýše dvou osob u klienta ( výjimky lze připustit z důvodů hodných zvláštního zřetele, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod) Každá osoba navštěvující klienta je dotazována na symptomy onemocnění COVID-19 formou dotazníku. Osobě navštěvující klienta je změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C nebo jiný pozitivní příznak nemoci, nelze připustit její přítomnost u pacienta. Osoba navštěvující klienta bude oblečena do pláště a bude používat ochrannou roušku, rukavice, ochranný štítNávštěvy budou primárně probíhat ve venkovních prostorách. Dále ve vymezených prostorách – vstupní místnost. Návštěvy na pokojích klientů jen v mimořádně odůvodněných případech (nemožnost klienta převést do vstupní místnosti) a za velmi přísných bezpečnostních opatření. V případě návštěv na dvoulůžkovém a vícelůžkovém pokoji jsou mezi lůžky umístěny paravány Po každé návštěvě je provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce, a to prostředkem s virucidním účinkem. Vzhledem k tomu, že v Domově pro seniory není návštěvní nebo izolační místnost, je nutné, aby návštěvy probíhaly v naplánovaných časových úsecích, přičemž po každé návštěvě bude prostor vydezinfikován. V návaznosti   na   omezené prostory a náročnost   opatření   je v rámci ochrany zdraví našich klientů a zaměstnanců dohodnuta návštěvní frekvence v tomto časovém rozsahu: 1 návštěva (2 osoby) max. na dobu 1 hodiny Návštěvní doba:       návštěva 10.00 - 11.00 hod návštěva 14.00 – 15.00 hod. návštěva 15.30 – 16.30 hod. návštěva 18.30 – 19.30 hod.   Uvedené časy je nutné dodržovat (pro návštěvníka, který přijde ve 14.30 hod, platí návštěvní doba 14.00-15.00 hod.) Každá návštěva obdrží ochranné pomůcky (hygienický plášť, rouška, štít, rukavice, ochrana obuvi), které při odchodu odevzdají službě. Doporučení: Doporučujeme, aby si každá návštěva domluvila návštěvní hodinu dle výše uvedeného na telefonním čísle 371594641, neboť v případě, že v zařízení již bude jedna návštěva, není možné pustit návštěvu další. Při předávání balíčků prosím i nadále dodržujte tato pravidla – přebírat jen trvanlivé věci, kterou budou moci projít dezinfekcí a několikadenním uložením ve vhodném prostoru. Mimořádné opatření je společně s dalšími platnými mimořádnými opatřeními zaměřeno tak, aby byla zajištěna širší škála specifických opatření zohledňující i předběžnou opatrnost v souvislosti s dalším šířením onemocnění COVID-19. Chráníme Vás, Vaše blízké a zaměstnance OCH Rokycany.

Mgr. Jana Kovářová MBA

vedoucí zařízení - Krizové zařízení pro ženy, Domov pro seniory, Noclehárna, Osobní asistence
Tel.: 731 646 981 E-mail: 58AkO9enWkBFRYUS~hxITZdqT-uk87j7T-M