Kontakty

Byt sv. Lukáše - noclehárna

Tel.: 371 726 129, 734 435 091
Kozlerova 791, Rokycany, 337 01
Vedoucí služby: Mgr. Jana Kovářová, MBA - vedoucí zařízení
Cílové skupiny: senioři, osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí přenocování, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ošacení, psychosociální poradenství
Fakultativní služby: NE

Noclehárna poskytuje základní sociální zázemí a nouzové přístřeší pro muže bez domova. nabízí i sociální pomoc v odůvodněných případech jednorázovou pomoc, v podobě umožnění vykoupání, oblečení, rady. kapacita zařízení činí 6 lůžek. Popis služby je vést klienty k samostatnosti, né závislossti, individuální přístup ...

Seznam lidí

Mgr. Jana Kovářová, MBA - vedoucí zařízení