Domov pro seniory sv. Pavla

Kde nás najdete

Adresa

Kozlerova 791, Rokycany 33701

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Domov pro seniory sv. Pavla

Typ služby
Domovy pro seniory

Poskytovatel
Oblastní charita Rokycany

Kraj
Plzeňský kraj

Způsob poskytování
pobytové

Vedoucí služby
Mgr. Jana Kovářová MBA

Registrační číslo služby
5406409

Aktuální kapacita - pobytová služba
12

Poslání a cíle

Posláním Domova pro seniory sv. Pavla je poskytovat bezpečné zázemí seniorům, kteří vzhledem ke svému vysokému věku a zdravotnímu stavu mají sníženou soběstačnost, kvůli které nemohou zůstat v domácím prostředí sami a kdy péči nelze zajistit ani při využívání terénních a ambulantních sociálních služeb.

Tyto služby se poskytují s ohledem na individuální přání a potřeby klientů, s podporou rozšíření či alespoň zachování jejich stávajících schopností a soběstačnosti, v souladu s Listinou základních práv a svobod a Etickým kodexem Charity Česká republika.

Cílové skupiny

senioři

Činnosti

poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity

Další informace