Aktuálně

Otevřený dopis: Ministře Vojtěchu, zastaňte se sester poskytujících domácí péči!
21. května 2019 Charita Česká republika

Otevřený dopis: Ministře Vojtěchu, zastaňte se sester poskytujících domácí péči!

Poskytovatelé domácí zdravotní péče se otevřeným dopisem obracejí na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a vyzývají jej k aktivní podpoře domácí péče, které vlivem dlouhodobého podfinancování hrozí kolaps. Ministr slíbil podporu již před rokem. Na nedávnou žádost o schůzku reagoval zamítavě. Konkrétních kroků se tak sestřičky dosud nedočkaly.

Oslavíme 10 let Oblastní charity Rokycany
2. dubna 2019 Aktuálně

Oslavíme 10 let Oblastní charity Rokycany

Dne 6. 5. 2019 budou probíhat oslavy vzniku Oblastní charity Rokycany.  Všechny projekty budou otevřeny veřejnosti s cílem poděkování za dosavadní podporu jménem všech, kterým pomáhá. Oblastní charita bude upozorňovat na nouzi, jíž někteří lidé kolem nás trpí, na nepříznivou sociální situaci klientů, kteří hledají charitní pomoc a která pozitivně ovlivňuje životy lidí v našem nejbližším okolí.

Tříkrálová sbírka v Rokycanech
15. března 2019 Aktuálně

Tříkrálová sbírka v Rokycanech

Oblastní charita Rokycany děkuje všem  dárcům za důvěru ve sbírku, jejich finanční podporu,  štědrost a vlídné přijetí koledníků. Velké poděkování patří    koledníkům za jejich obětavou práci  a předání požehnání a úsměvů do všech domovů, jejichž dveře jim byly otevřeny. Zároveň děkujeme našim farnostem, obcím, městům a všem dobrovolníkům, kteří tímto pomáhají všem potřebným. Našim poděkováním vyjadřujeme vděčnost za poselství Tříkrálové  sbírky a přejeme všem  hodně Božího požehnání, lásky a klidu.

9. března 2017 Novinky

Rány z děla

Nabízíme ke stažení měsíčník "Rány z děla", který vydává denní stacionář Pohodička. leden 2017.pdf únor 2017.pdf březen 2017pdf.pdf duben 2017.pdf             Starší čísla zde.  

4. ledna 2017 Novinky

Koncert Tříkrálový ve Zbirohu

V kostele sv. Mikuláše ve Zbirohu proběhne 6. ledna Koncert Tříkrálový. Pozvánka ke stažení zde.

8. září2 2015 Novinky

Neziskové organizace pod rokycanskou věží

Oblastní charita Rokycany se zúčastní 18. září akce, kde se prezentují neziskové organizace. Pozvánka a podrobný program zde:

Putovní výstava
5. června 2015 Novinky

Putovní výstava

Charita putuje. Takový je název putovní výstavy, která předstauje činnost rokycanské charity. Postupně se koná v několika městech okresu. Zahájení celého cyklu výstav bylo 8. 5.  ve 14 hodin v Kulturním domě v Hrádku u Rokycan.

18. března 2015 Novinky

Tříkrálový příběh

Vyhlašujeme výtvarnou a literární soutěž "Tříkrálový příběh" pro žáky základních škol. Podrobnosti zde:

29. září2 2014 Krizové zařízení pro ženy

Den otevřených dveří 2014

Oblastní charita Rokycany pořádá 30. 9. 2014 od 9 do 15 hodin den otevřených dveří. Akce probíhá jak v Kozlerově ulici 791/II, tak v ulici Dělostřelců 1251 v Rokycanech. Pokud se chcete dozvědět více, prohlédněte si náš leták.

4. srpna 2014 Krizové zařízení pro ženy

Panenky pro nevidomé

Panenky pro nevidomé děti Sociálně terapeutické dílny a stacionář Pohodička spolupracují již několik let s Asociací nevidomých a zrakově postižených osob. V současné době se šijí v dílnách panáčci a panenky pro hmatové knihy, které budou k zapůjčení v Knihovně hmatových knih v Praze. Poslouží jako výukový materiál pro kluky a děvčata se zrakovým postižením. Hmatové knihy vznikají jako výstupy z národní soutěže hmatových knih Tactus, kterou pořádá zmíněna asociace. Pomalu se rozšiřuje nabídka takových knih a navíc jsou hodně drahé. Samotný proces vzniku prototypu nové knihy trvá několik měsíců. Jde o to vymyslet příběh vhodný pro dětské vnímání a později velice pečlivě a citlivě zpracovat děj, vybrat materiály, které jsou něčím typické, aby hmatem asociovaly skutečné...Knihy vždy doplněné textem v Brailově písmu, často i s přepisem do latinky. Klienti i asistentky v dílnách dost zkušeností s tvorbou hmatových knih získali již v roce 2012-2013 při výrobě hmatových  knih v podobě dětských batůžků, které byly zároveň čítankami i početnicemi. Hravou formou seznamovaly děti se zrakovým postižením s počítáním do deseti, vše formou říkanek a zároveň sčítáním daného počtu předmětů. Zakázka 50 ks baťůžků zaměstnávala každého, kdo mohl jakýmkoliv způsobem přispět...ten tvaroval jablíčka a hrušky z fima /modelovací hmota/, jiný rozřezával tužky, další vázali mašličky, jiní kroutili preclíky...počítali kamínky do pytlíčků...nebyla to jen zábava, ale práce se kterou se mohou klienti i asistenti právem pochlubit.