Oblastní charita Rokycany

Pomozte nám  pomáhat rodinám zasažených pandemiíí Covid-19

Představujeme novou sbírku na pomoc rodinám zasaženým pandemií. Jejím pomyslným srdcem je píseň Davida Deyla

Každý člověk je pro nás důležitý

Oblastní charita Rokycany

Posláním naší organizace je zlepšení kvality života osob v nepříznivé sociální situaci, jejich začlenění do běžné společnosti dle svých představ a přání. Poskytováním služby je snižováno riziko sociálního vyloučení.

Více o charitě

Naše služby

Pomáháme potřebným lidem prostřednictvím našich sociálních služeb. Poskytujeme péči všem bez rozdílu věku, pohlaví, rasy a vyznání. 

Více o službách
Parallax

Aktuality

Děkujeme našim partnerům

EU - ROP Jihozápad
MPSV
Plzeňský kraj
EU
EU - ROP Jihozápad
MPSV
Plzeňský kraj
EU
EU - ROP Jihozápad
MPSV
Plzeňský kraj
EU
EU - ROP Jihozápad
MPSV
Plzeňský kraj
EU
EU - ROP Jihozápad
MPSV
Plzeňský kraj
EU
EU - ROP Jihozápad
MPSV
Plzeňský kraj
EU
EU - ROP Jihozápad
MPSV
Plzeňský kraj
EU
EU - ROP Jihozápad
MPSV
Plzeňský kraj
EU
EU - ROP Jihozápad
MPSV
Plzeňský kraj
EU
EU - ROP Jihozápad
MPSV
Plzeňský kraj
EU