Aktuálně

Oblastní charita Rokycany

 

31. srpna 2020 Aktuálně

Návštěvní řád Domova pro seniory sv. Pavla

S účinností ode dne 1.9. 2020 od 00:00 hod. do odvolání platí mimořádné opatření týkající se návštěv Ve stejném čase je možná přítomnost nejvýše dvou osob u klienta ( výjimky lze připustit z důvodů hodných zvláštního zřetele, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod) Každá osoba navštěvující klienta je dotazována na symptomy onemocnění COVID-19 formou dotazníku. Osobě navštěvující klienta je změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C nebo jiný pozitivní příznak nemoci, nelze připustit její přítomnost u pacienta. Osoba navštěvující klienta bude oblečena do pláště a bude používat ochrannou roušku, rukavice, ochranný štítNávštěvy budou primárně probíhat ve venkovních prostorách. Dále ve vymezených prostorách – vstupní místnost. Návštěvy na pokojích klientů jen v mimořádně odůvodněných případech (nemožnost klienta převést do vstupní místnosti) a za velmi přísných bezpečnostních opatření. V případě návštěv na dvoulůžkovém a vícelůžkovém pokoji jsou mezi lůžky umístěny paravány Po každé návštěvě je provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce, a to prostředkem s virucidním účinkem. Vzhledem k tomu, že v Domově pro seniory není návštěvní nebo izolační místnost, je nutné, aby návštěvy probíhaly v naplánovaných časových úsecích, přičemž po každé návštěvě bude prostor vydezinfikován. V návaznosti   na   omezené prostory a náročnost   opatření   je v rámci ochrany zdraví našich klientů a zaměstnanců dohodnuta návštěvní frekvence v tomto časovém rozsahu: 1 návštěva (2 osoby) max. na dobu 1 hodiny Návštěvní doba:       návštěva 10.00 - 11.00 hod návštěva 14.00 – 15.00 hod. návštěva 15.30 – 16.30 hod. návštěva 18.30 – 19.30 hod.   Uvedené časy je nutné dodržovat (pro návštěvníka, který přijde ve 14.30 hod, platí návštěvní doba 14.00-15.00 hod.) Každá návštěva obdrží ochranné pomůcky (hygienický plášť, rouška, štít, rukavice, ochrana obuvi), které při odchodu odevzdají službě. Doporučení: Doporučujeme, aby si každá návštěva domluvila návštěvní hodinu dle výše uvedeného na telefonním čísle 371594641, neboť v případě, že v zařízení již bude jedna návštěva, není možné pustit návštěvu další. Při předávání balíčků prosím i nadále dodržujte tato pravidla – přebírat jen trvanlivé věci, kterou budou moci projít dezinfekcí a několikadenním uložením ve vhodném prostoru. Mimořádné opatření je společně s dalšími platnými mimořádnými opatřeními zaměřeno tak, aby byla zajištěna širší škála specifických opatření zohledňující i předběžnou opatrnost v souvislosti s dalším šířením onemocnění COVID-19. Chráníme Vás, Vaše blízké a zaměstnance OCH Rokycany.

Návštěva emeritního biskupa Františka Radkovského
6. srpna 2020 Aktuálně

Návštěva emeritního biskupa Františka Radkovského

4.8.2020 navštíví oblastní charitu Rokycany emeritní biskup pan František Radkovský

S nájemným po koronakrizi pomůže charitní Sbírka pro Česko
23. července 2020 Diecézní charita Plzeň

S nájemným po koronakrizi pomůže charitní Sbírka pro Česko

Tisková zpráva, 23. 7. 2020, Diecézní charita Plzeň |  Lidé, kteří nemají na nájem, protože v důsledku epidemie covid-19 přišli o zaměstnání nebo se potýkají s výpadkem příjmu, se mohou obrátit o pomoc na Charitu. Ta jim může na základní životní potřeby, nejčastěji právě na nájem, přispět penězi ze Sbírky pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci!

Oslavíme 10 let Oblastní charity Rokycany
2. dubna 2019 Aktuálně

Oslavíme 10 let Oblastní charity Rokycany

Dne 6. 5. 2019 budou probíhat oslavy vzniku Oblastní charity Rokycany.  Všechny projekty budou otevřeny veřejnosti s cílem poděkování za dosavadní podporu jménem všech, kterým pomáhá. Oblastní charita bude upozorňovat na nouzi, jíž někteří lidé kolem nás trpí, na nepříznivou sociální situaci klientů, kteří hledají charitní pomoc a která pozitivně ovlivňuje životy lidí v našem nejbližším okolí.

Tříkrálová sbírka v Rokycanech
15. března 2019 Aktuálně

Tříkrálová sbírka v Rokycanech

Oblastní charita Rokycany děkuje všem  dárcům za důvěru ve sbírku, jejich finanční podporu,  štědrost a vlídné přijetí koledníků. Velké poděkování patří    koledníkům za jejich obětavou práci  a předání požehnání a úsměvů do všech domovů, jejichž dveře jim byly otevřeny. Zároveň děkujeme našim farnostem, obcím, městům a všem dobrovolníkům, kteří tímto pomáhají všem potřebným. Našim poděkováním vyjadřujeme vděčnost za poselství Tříkrálové  sbírky a přejeme všem  hodně Božího požehnání, lásky a klidu.