Oslavíme 10 let Oblastní charity Rokycany
2. dubna 2019 Aktuálně

Oslavíme 10 let Oblastní charity Rokycany

Dne 6. 5. 2019 budou probíhat oslavy vzniku Oblastní charity Rokycany.  Všechny projekty budou otevřeny veřejnosti s cílem poděkování za dosavadní podporu jménem všech, kterým pomáhá. Oblastní charita bude upozorňovat na nouzi, jíž někteří lidé kolem nás trpí, na nepříznivou sociální situaci klientů, kteří hledají charitní pomoc a která pozitivně ovlivňuje životy lidí v našem nejbližším okolí.

10 let je z pohledu naší činnosti důležitá část lidského života. Oblastní charita během uvedené doby dala podporu vzniku pobytové službě Domovu pro seniory sv. Pavla, Krizovému zařízení pro ženy a matky s dětmi, Noclehárně, Osobní asistenci, Sociálně terapeutickým dílnám a Dennímu stacionáři Pohodička. Všechny služby mají dostatek motivovaných a nadšených zaměstnanců, kteří se starají o spokojenost klientů.

Tento den bude dobrou příležitostí k bilancování naší činnosti a poděkování všem, kteří se na charitním díle podílejí a kteří Charitu v její historii jakkoli podpořili. Bez podpory by Charita a její týmy kvalitních a obětavých pracovníků nikdy nemohly pomáhat stovkám potřebných, kteří si sami neumí nebo nemohou pomoci.

Všem zájemcům o naší činnosti budou k dispozici zaměstnanci zařízení, kteří ochotně poskytnou veškeré informace o službách charity a to od 08.00 hodin do 16.00 hodin.  V Sociálně terapeutických dílnách bude probíhat prezentace výrobků klientů s možností jejich nákupu.

S vírou, že naše práce má smysl, vzhlížíme do budoucnosti a těšíme se na setkání se zájemci, kterým není naše práce lhostejná. Oslava 10. výročí bude důstojným završením působnosti Oblastní charity Rokycany a věříme, že následující roky budou minimálně stejně úspěšné jako ty předešlé.

Kam dál?