Tříkrálová sbírka v Rokycanech Zobrazit fotogalerii
15. března 2019 Aktuálně

Tříkrálová sbírka v Rokycanech

Oblastní charita Rokycany děkuje všem  dárcům za důvěru ve sbírku, jejich finanční podporu,  štědrost a vlídné přijetí koledníků. Velké poděkování patří    koledníkům za jejich obětavou práci  a předání požehnání a úsměvů do všech domovů, jejichž dveře jim byly otevřeny. Zároveň děkujeme našim farnostem, obcím, městům a všem dobrovolníkům, kteří tímto pomáhají všem potřebným. Našim poděkováním vyjadřujeme vděčnost za poselství Tříkrálové  sbírky a přejeme všem  hodně Božího požehnání, lásky a klidu.

Tříkrálová sbírka je největší finanční sbírka v České republice. Výsledky  sbírky Oblastní charity Rokycany ukazují, že  lidé  v rokycanském  regionu mají dobrá srdce a rádi přispějí těm, kteří se bez pomoci ostatních neobejdou. Díky  finančním darům od občanů můžeme lépe a ve větším množství podporovat  Domov pro seniory sv. Pavla, Noclehárnu  a Krizové zařízení pro ženy a matky s dětmi. V letošním roce se vybralo 278.239,- Kč, z nichž 60% náleží Oblastní charitě Rokycany.

Sbírka je velmi náročná  pro  zaměstnance Oblastní charity, kteří se jí věnují i nad rámec pracovní doby, tak i pro pracovníky  obecních a městských úřadů, kteří  nám pomáhají s přípravou 50  pokladniček, s jejich rozpečeťováním a následným počítáním výtěžku. Hlavní úspěch letošní sbírky patří všem koledníkům, kteří  vyšli do ulic i přes nevlídné počasí, velký vítr a za doprovodu sněhu či deště. Koledníci zvonili na zvonky  domů , jejich prokřehlé ruce nesly pokladničky, posvěcené křídy a dárky v podobě cukříků a kalendářů.  Koledníci přinášeli  požehnání domu a poselství lásky, radosti a pokoje za zpěvu koledy. Požehnání Tří králů patří celému domu i všem, kdo v něm přebývají po celý rok.

Kam dál?