Panenky pro nevidomé

Panenky pro nevidomé děti Sociálně terapeutické dílny a stacionář Pohodička spolupracují již několik let s Asociací nevidomých a zrakově postižených osob. V současné době se šijí v dílnách panáčci a panenky pro hmatové knihy, které budou k zapůjčení v Knihovně hmatových knih v Praze. Poslouží jako výukový materiál pro kluky a děvčata se zrakovým postižením. Hmatové knihy vznikají jako výstupy z národní soutěže hmatových knih Tactus, kterou pořádá zmíněna asociace. Pomalu se rozšiřuje nabídka takových knih a navíc jsou hodně drahé. Samotný proces vzniku prototypu nové knihy trvá několik měsíců. Jde o to vymyslet příběh vhodný pro dětské vnímání a později velice pečlivě a citlivě zpracovat děj, vybrat materiály, které jsou něčím typické, aby hmatem asociovaly skutečné...Knihy vždy doplněné textem v Brailově písmu, často i s přepisem do latinky. Klienti i asistentky v dílnách dost zkušeností s tvorbou hmatových knih získali již v roce 2012-2013 při výrobě hmatových  knih v podobě dětských batůžků, které byly zároveň čítankami i početnicemi. Hravou formou seznamovaly děti se zrakovým postižením s počítáním do deseti, vše formou říkanek a zároveň sčítáním daného počtu předmětů. Zakázka 50 ks baťůžků zaměstnávala každého, kdo mohl jakýmkoliv způsobem přispět...ten tvaroval jablíčka a hrušky z fima /modelovací hmota/, jiný rozřezával tužky, další vázali mašličky, jiní kroutili preclíky...počítali kamínky do pytlíčků...nebyla to jen zábava, ale práce se kterou se mohou klienti i asistenti právem pochlubit.