Aktuálně

4. srpna 2014 Krizové zařízení pro ženy

Panenky pro nevidomé

Panenky pro nevidomé děti Sociálně terapeutické dílny a stacionář Pohodička spolupracují již několik let s Asociací nevidomých a zrakově postižených osob. V současné době se šijí v dílnách panáčci a panenky pro hmatové knihy, které budou k zapůjčení v Knihovně hmatových knih v Praze. Poslouží jako výukový materiál pro kluky a děvčata se zrakovým postižením. Hmatové knihy vznikají jako výstupy z národní soutěže hmatových knih Tactus, kterou pořádá zmíněna asociace. Pomalu se rozšiřuje nabídka takových knih a navíc jsou hodně drahé. Samotný proces vzniku prototypu nové knihy trvá několik měsíců. Jde o to vymyslet příběh vhodný pro dětské vnímání a později velice pečlivě a citlivě zpracovat děj, vybrat materiály, které jsou něčím typické, aby hmatem asociovaly skutečné...Knihy vždy doplněné textem v Brailově písmu, často i s přepisem do latinky. Klienti i asistentky v dílnách dost zkušeností s tvorbou hmatových knih získali již v roce 2012-2013 při výrobě hmatových  knih v podobě dětských batůžků, které byly zároveň čítankami i početnicemi. Hravou formou seznamovaly děti se zrakovým postižením s počítáním do deseti, vše formou říkanek a zároveň sčítáním daného počtu předmětů. Zakázka 50 ks baťůžků zaměstnávala každého, kdo mohl jakýmkoliv způsobem přispět...ten tvaroval jablíčka a hrušky z fima /modelovací hmota/, jiný rozřezával tužky, další vázali mašličky, jiní kroutili preclíky...počítali kamínky do pytlíčků...nebyla to jen zábava, ale práce se kterou se mohou klienti i asistenti právem pochlubit.

4. srpna 2014 Krizové zařízení pro ženy

Můj flek

"Můj flek" – to je název pracovního kursu, s kterým do Pohodičky zavítala Diakonie ČCE Plzeň. A že je to projekt povedený – o tom svědčí již čtvrté a bohužel poslední  pokračování tohoto kusu, které začne v měsíci září. Je určen osobám se zdravotním nebo duševním onemocněním, kterým už bylo osmnáct let. Po dobu tří měsíců se účastníci kursu dvakrát týdně scházejí a osvojují si odborné názvy z pracovního prostředí, naučí se hledat v pracovních inzerátech, psát životopis, jednat se zaměstnavateli a získávají další užitečné informace, které zvýší jejich šance na otevřeném trhu práce. Součástí kurzu jsou i exkurze na pracoviště, kde již lidé se zdravotním postižením pracují. Účastníci tak získávají lepší představu o svém budoucím pracovním uplatnění. Jeden z úspěšných absolventů navíc získá možnost tříměsíční práce na zkoušku. Kurz probíhá v Sociálně terapeutických dílnách a stacionáři Pohodička vždy v úterý a čtvrtek dopoledne nerušeně od stálých klientů zařízení. Kurz je zcela zdarma. V případě zájmu kontaktujte lektora p. Uhlíka tel. 731 641 762 nebo vedoucí projektu Pohodička p.Marii Duškovou tel. 731 646 980. Počet míst je omezený.

1. června 2014 Krizové zařízení pro ženy

Normální je pomáhat

To je název akce, která se bude konat již podruhé v Plzni, tentokrát v Kopeckého sadech dne 3.6. 2014 od 10 do 18 hodin. Jednotlivé charitní zařízení Plzeňského kraje představí svoji činnost kolemjdoucím. Nejen propagační materiály, ale samotní zaměstnanci jednotlivých projektů představí své aktivity. Součástí akce bude i bohatý kulturní doprovodný program. Můžete získat informace, zakoupit si výrobky klientů jednotlivých služeb , můžete zhlédnout i módní přehlídku tkaných výrobků ze Sociálně terapeutických dílen a stacionáře Pohodička v Rokycanech.

4. června 2013 Krizové zařízení pro ženy

Pomoc při povodních

V Diecézní charitě Plzeň je v plné pohotovosti středisko Terénní krizové služby. Tým je ve spojení s povodňovým štábem plzeňského magistrátu i s krizovým štábem Plzeňského kraje. Kromě toho je v kontaktu se starosty obcí, kde hrozí povodňové nebezpečí. Prvoinstatnčně poskytne i psychosociální pomoc. DCHP je připravena poskytnout náhradní ubytování a v případě potřeby šatstvo z humanitárního skladu. Kontaktní telefon: 731 433 013.

3. června 2013 Krizové zařízení pro ženy

Pracovní příležitost pro osoby s postižením

Dne 26. 6. 2013 v 16 hodin se v Sociálně terapeutických dílnách a stacionáři Pohodička v Rokycanech uskuteční beseda na toto téma.

7. prosince 2012 Krizové zařízení pro ženy

Adventní koncert v Líšné

Oblastní charita Rokycany si Vás dovoluje srdečně pozvat na Adventní koncert, který se koná 15. prosince 2012 v 16 hodin v kostele sv. Petra a Pavla v Líšné. Celý plakát můžete stáhnout zde (289.5 KB)

2. listopadu 2012 Krizové zařízení pro ženy

Z fotografické soutěže

Klienti stacionáře a sociálně terapeutických dílen Pohodička se zúčastnili vyhodnocení fotografické soutěže pro osoby s handicapem, kterou vyhlásilo Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje, pobočka Rokycany.

17. září 2012 Krizové zařízení pro ženy

Týden sociálních služeb v ČR

V tomto roce, již počtvrté vyhlašuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR společně s MPSV ČR Týden sociálních služeb ČR a to v termínu do 8. do 14.10 2012. Během tohoto týdne proběhne mimo jiné IV. Výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb ČR.

13. října 2011 Krizové zařízení pro ženy

slavnostní předávání sociálního vozu

Dne 13.10. 2011 proběhlo v Sociálně terapeutických dílnách slavnostní předávání sociálního vozu, který bude sloužit klientům tohoto zařízení

12. října 2011 Krizové zařízení pro ženy

"Týden sociálních služeb v ČR"

"Týden sociálních služeb v ČR"  Oblastní charita Rokycany se připojuje k akci, která probíhá po celé republice pod názvem "Týden sociálních služeb v ČR". Rokycansky charita otevírá svá zařízení pro návštěvníky z řad veřejnosti ve čtvrtek dne 13.10.2011 od 9-16 hodin. Zájemci o prohlídku zařízení, o seznámení s projekty mohou navštívit Krizové zařízení pro ženy, Domov pro seniory sv. Pavla, Noclehárnu a projekt Osobní asistence - to vše v Kozlerově ulici, č.p. 791, další projekty - Sociálně terapeutické dílny a stacionář Pohodička očekávají zájemce v Dělostřelecké ulici. Zde se můžete zároveň zúčastnit slavnostního předávání svozového automobilu, na který přispěli sponzoři. Patří jim poděkování